Cách khóa bánh giày patin MVP

Cách khóa bánh giày patin MVP

Giày patin MVP có khóa bánh phía sau phần mắt cá chân của giày có con ốc mình vặn con ốc đó thì hai bánh sau của bánh sẽ xít chặt lại và không di chuyển được. Hai bánh đầu vẫn di chuyển bình thường. Sau khi thít chặt đó thì bé tập đi xe không bị ngã. Đây là hình ảnh con ốc vặn khóa bánh.

Cách khóa bánh giày patin MVP