Sửa Giày Trượt Patin Miễn Phí

Giày Patin Flying Eagle BKB B5-Màu Hồng

trong thời gian bảo hành giày patin kể từ lúc khách nhận được sản phẩm, nếu có hỏng hay mấy đinh lăng, ốc thì có thể đến trực tiếp chi nhánh cửa hàng để nhân viên tư vấn và sửa cho quý khách, thay thế phụ kiện phù hợp với từng loại sản phẩm khách yêu cầu.