.
  • SHOP PATIN 2
    Địa chỉ: 285 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    Điện thoại: 0986.104 600 - 0987.99 22 52
Tìm kiếm

Giày patin v5 combo set

2.100.000
1.499.000

Giày Patin Labeda V6

2.800.000
1.500.000

Giày Patin Labeda V1

2.200.000
1.400.000

Giầy patin Labeda 237

1.600.000
1.500.000

Giầy patin labeda v8

3.060.000
2.550.000

Giầy patin Labeda v6

2.760.000
2.300.000

Giầy patin Seba FR1 DULUXE

9.360.000
7.800.000

Giầy patin Seba FR1

8.400.000
7.000.000

Giầy patin Seba Frm

2.880.000
1.300.000

Giầy patin Seba High Carbon Pro

16.800.000
14.000.000

Giầy patin Seba KSJ

18.720.000
15.600.000

Giầy patin Seba iGor

20.400.000
17.000.000

Bánh yoyo skate trắng

720.000
60.000

Balo cougar

180.000
1.200.000

Bộ bảo vệ trượt patin

1.500.000
130.000

Bảo hiểm cho bé

420.000
350.000

KIT FR

1.440.000
1.200.000

FRAME GT

1.980.000
1.650.000

Freeline thường

960.000
800.000

Freeline intro

1.260.000
1.050.000

Freeline langbo

1.310.400
1.092.000

Freeline SAB

1.020.000
850.000

Freeline new feeling

1.140.000
950.000

Freeline FL1

1.440.000
1.200.000
 
THÔNG TIN
TÀI KHOẢN
MẠNG XÃ HỘI
Địa chỉ: 285 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội jhggf
Điện thoại: 0986.104 600 - 0987.99 22 52
E-mail: patin2.com@gmail.com